Number Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart, Leon M. Lion and alcoholNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, Leon M. Lion and camera aboveNumber Seventeen (1932)
Ann Casson and Leon M. LionNumber Seventeen (1932)
Ann Casson and Donald CalthropNumber Seventeen (1932)
Ann Casson and Donald CalthropNumber Seventeen (1932)
Ann Casson and Donald CalthropNumber Seventeen (1932)
Ann Casson and Anne GreyNumber Seventeen (1932)
Ann Casson and Anne GreyNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, Anne Grey, John Stuart and gunNumber Seventeen (1932)
Ann Casson and John StuartNumber Seventeen (1932)
Ann Casson and John StuartNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, Anne Grey and John StuartNumber Seventeen (1932)
Ann Casson, John Stuart and stairs